Skip to content

Swedish Open Memory Championship

Derek Goddard's picture
Saturday, 26 September 2009 - 7:00am - 4:00pm

 

Swedish Open Memory Championship

The Battle of the Swedish Memory Champions!
Event Info
Host:
Swedish Memory Sports Council
Type:
Network:
Global
Time and Place
Date:
Saturday, September 26, 2009
Time:
9:00am - 6:00pm
Location:
Katapult of Sweden
Street:
Södra Vägen 67
City/Town:
Göteborg, Sweden
Contact Info
Phone:
460730404640
Email:


Description

The first ever Swedish Memory Championship!

De bästa minnena i Sverige gör upp om om historiens första SM i Minne!

Glöm inte att anmäla dig till denna minnesvärda händelse!!

Post new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.