Skip to content

Swedish Memory Championships

Jennifer Goddard's picture
Saturday, 24 September 2011 - 9:00am - Sunday, 25 September 2011 - 5:00pm

Swedish Memory Open and SM i Minne - 2011

Nu är det klart när nästa minnesvärda drabbning äger rum - 24 och 25:e september! Mer detaljer kommer allt eftersom. Det är klart att vi åter kommer vara inne på Bok- och Bibliotekmässan något vi är otroligt glada över! Tävlingen blir över två dagar och är nationell standard.

Noter att det kommer vara aktiviteter under hela bokmässan varför det kan vara värt att närvara under hela tiden - 22:a till 25:e september.

För mer nyheter och detaljer titta in på: www.minnesforbundet.se
För frågor kontakta: info[at]minnesforbundet[dot]se

In English
The date for Swedish Memory Open is set, 24 and 25th of September! The competition will again be part of the Swedish International Book fair in Gothenburg.

Pleas note that there will be activities during all days of the Book fair so it is worth considering arriving and attending at these activities. The Book fair is from 22 to 25th of September.

For continuous information pleas refer to: www.minnesforbundet.se
For questions write to: info[at]minnesforbundet[dot]se

Dag 1 - 24:e september 10.00 - 14.00

1. Ord (5 minuter)
2. Binära tal (5 minuter)
3. Ansikten och Namn (5 minuter)
4. Siffror (15 minuter)
5. Kortlekar (10 minuter)

Dag 2 - 25:e september 10.00 - 15.00

6. Siffror (5 minuter, sprint)
7. Abstrakta bilder (15 minuter)
8. Historiska datum (5 minuter)
9.1 Talade siffror (100st)
9.2 Talade siffror (200st)
10. Kortlek (5 minuter, sprint)

Varmt välkomna!

Post new comment

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.